A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: džungla
Svezak: 5
Stranica: 522
Vidi na enciklopedija.hr:
džungla

DŽUNGLA ili Džangla (sanskr. džangala »šuma«; novoind. džangal) u Indiji naziv za nizke i močvarne predjele obrasle visokim travama, trskama i odvojenim lugovima, u kojima se pletu različite liane. Ovamo idu predjel Tarai u srednjem dielu južnog podnožja Himalaje, zatim močvarni predjeli u delti Gangesa. Dž-e su težko pristupačne, te ih čovjek izbjegava. U njima žive različite zvieri i brojne otrovnice. Naziv je ušao u stručnu (pluviisilvae, → šuma) i liepu literaturu (Kipling).