A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Džungarija
Svezak: 5
Stranica: 522
Vidi na enciklopedija.hr:
Džungarija

DŽUNGARIJA, krajina u kinezkom Turkestanu sa 383.000 km2 i 600.000 stan. Ova je potolina nastala u terciaru između Tienšana i Ektag Altaja. Uleknine između ovih stršenika te Tarbagataja i Alataua omogućuju povoljne veze prema zapadu: Džungarijska Vrata. Kroz ta su Vrata od davnine prolazili narodi iz središnje Azije u prednju Aziju i u Evropu. Uravnjena unutrašnjost spušta se postepeno prema iztoku od 750 na 250 m. Nekoliko rieka, koje teku s Tienšana i Ektag Altaja (Crni Irtiš), navodnjuju rubne krajeve, pa se podno Tienšana redaju riečne oaze, od kojih je najvažnija Barkul. Središnji dio je uglavnom pustinjski. Stanovnici su nomadski Džungari i sjedilački Dungani. Nekoć je Džungarija bila samostalna država, a osvojio ju je 1759 kinezki car Kien-Long.Z. D-i.