A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: džizja
Svezak: 5
Stranica: 521
Vidi na enciklopedija.hr:
džizja

DŽIZJA (arap. rieč), znači u islamskom svietu tribut, glavarinu, oznaku za porez, koji plaćaju nemuslimani. Ovom glavarinom stječu nemuslimani u islamskoj državi pravo i na zaštitu. Dž-u plaćaju samo odrasli, tjelesno i duševno zdravi, i koji je mogu platiti. Izuzimaju se žene, djeca i starci, jer se s njima ne treba boriti. Sliepi i bogalji plaćaju dž-u, ako posjeduju neki imetak. Prema imovnom stanju iznosila je dž. 12—48 dirhema.

Dž. je u Turskoj postojala sve do Krimskoga rata. Zakonom od 10. V. 1855 zamienjena je dž. kao vjerski porez vojnicom, a posve je nestala, kada se vojna dužnost protegla na kršćane, t. j. poslije revolucije.H. K.