A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: džin
Svezak: 5
Stranica: 520
Vidi na enciklopedija.hr:
džin

DŽIN, arap. rieč, označuje neki duhovni sviet, koji ima sposobnost poimanja i koji se može pretvarati u različne oblike. Prema Kur’anu džini su stvoreni od elementa vatre i podieljeni na vjernike i nevjernike. Iz toga se vidi, da su i oni obvezani Božjim odredbama i zakonima. Nevjernici između džina zovu se šejtani, a predstavnik im je Iblis. Oni ljude navode na zlo i bacaju sumnju (vesvesu) u srdca njihova.M. H.