A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Džidda
Svezak: 5
Stranica: 520

DŽIDDA (arap. jiddah »pramajka«, jer se tvrdi, da se tamo nalazi Evin grob) arapski je lučki grad na Crvenom moru. Leži u pustom kraju i na obali plitkog zaljeva. Ima vrlo žarku klimu (termometar se penje do 40º) s malom količinom zimskih kiša. Grad ima glavni značaj kao pristanište, preko koga dolaze i odlaze hodočastnici Meke (1927 g. oko 130.000), od koje je udaljen oko 100 km. Pored toga Dž. je postala glavna luka, preko koje Hedžas izvozi kožu, sagove i druge proizvode, a uvozi mnogo skuplje fabrikate. Grad je izrađen od kockastih, kamenih kuća i nezdravih zemljanih koliba, a opasan je zidom. U modernijem sjevernom dielu su brojni evropski konzulati, ali je broj Evropljana vrlo malen (oko 50). Ima oko 30.000 stalnih stan. Dž. je osnovana polovinom 7. st. sa svrhom, da služi kao pristanište hodočastnika iz Egipta. Toj svrsi je Dž. stalno služila, zato su se muslimanski vladari borili o gospodstvo nad ovom lukom. Od 1925 pripada Hedžasu.M. Š.