A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: džibra
Svezak: 5
Stranica: 520

DŽIBRA (njem. Schlempe) zove se onaj dio sirovine, od kojeg se proizvodi žesta (špirit), a koji nije pretvoren u alkohol. Kod nas je običajna sirovina kukuruz, rjeđe krumpir i sladorna repa ili melasa (→ melasa i šećer). Pri proizvodnji žeste od kukuruza najveći se dio škrobnih sastojina pretvara diastazom u slador, a slador kvasnim gljivicama u alkohol, koji se destilacijom i deflegmacijom odvaja od sirovine. U ovome se zaostatku poslije destilacije u obliku kaše nalaze svi sastojni dielovi kukuruza, koji nisu pretvoreni u alkohol, dakle svi bjelanjci, masti, staničevina, mineralne soli i t. d. raztopljeni ili suspendirani u toploj vodi. Ta je kaša vrlo lako probavljiva, a daje se stoci kao odlična hrana u židku stanju ili se sječka tom kašom nakvasi, pomieša s njome te se ostavlja nekoliko sati da fermentira, kako bi i sječka (od slame, kukuruzovine) postala probavljivijom. Đubar od stoke, hranjene džibrom, sadržava prirodno sva biljna hraniva, što probavom nisu resorbirana, a prvobitna ih je sirovina, od koje je dobivena džibra, bila oduzela tlu, na kom je rasla; osim toga taj je đubar veoma bogat bakterijama, što raztvaraju okostnicu tla. Tako se đubrom, dobivenim od džibre, tlo obogaćuje i oplođuje. Stoga je razumljivo, da se fabrikacija žeste smatra gospodarskom industrijom »par excellence«, i sve države, koje žele pojačati gospodarstvo, nastoje industrijom žeste i dobivanjem džibre unapriediti poljoprivredu. — Dž. od krumpira i sladorne repe nije tako bogata hranljivim sastojinama, kao što je džibra od kukuruza, kako se vidi iz tabele o prosječnom sadržaju džibre:

Vrsta džibre Suhe tvari Dušične tvari Masti Bezdušične tvari Celuloza Pepeo Voda
Dž. od krumpira 7,7 1,3 0,1 4,8 0,8 0,7 92,3
„ „ kukuruza 9,2 1,8 0,9 5,8 1,0 0,5 90,8
„ „ sladorne repe 9,0 0,9 0,1 6,2 1,2 0,6 91,0