A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: džemijet
Svezak: 5
Stranica: 519

DŽEMIJET, politička stranka muslimana u Makedoniji, osnovan mjeseca kolovoza 1919. U početku je nosio naziv Islam muhafazai hukuk džemijet (Družtvo za zaštitu muslimanskih prava). Strankom je ravnao središnji odbor, koji je biran svake godine na stranačkom kongresu. Predsjednici središnjeg odbora bili su: Husni Jusuf Agić, Hasan Šukri, Rifat Huršid i Ismail Haki, ali se kao stvarni vođa smatrao Nedžib Draga, a po njegovoj smrti brat mu Ferhad Draga. Glavna je težnja stranke prosvjetno-kulturni napredak muslimana u onim krajevima. Politički program Džemijeta je sličan programu Demokratske stranke. Glasilo Džemijeta je bio list Hak (Pravo), zatim Hak joli (Put k pravu) i najposlije Mudžaede (Borba). Na izborima 1920 Džemijet je dobio 30.029 glasova i 8 zastupnika, 1923 21.453 glasa i 14 zastupnika, a na izborima 1925 ni jednog, jer je stranka zabranjena. U konstituanti 1920—21, gdje Pašićeva vlada nije imala većinu, Džemijet je sa svojim glasovima omogućio prihvat vidovdanskog ustava; 1923 kad je Hrv. seljačka stranka ostala izvan Skupštine, Džemijet i grupa njemačkih nar. zastupnika omogućili su skupštinsku većinu Pašićevoj vladi. U početku 1924 stranka se razdvojila: veći dio ostao je pod vodstvom Ferhada Drage, a manji pod vodstvom Kenana Zije. Prvi je bio u opoziciji prema vladi Pašić-Pribićević, a drugi je odobravao njezinu politiku. Na stranačkoj skupštini u Skoplju prevladala je skupina Ferhada Drage.