A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Dželaluddin Rumi
Svezak: 5
Stranica: 518

DŽELALUDDIN RUMI, * Balch 1207, umro Konija 1273, najveći perzijski mistični pjesnik i osnivač mističnog reda mevlevija. Učenik je pjesnika Atara, ali je najveći utjecaj na njega imao Šemsudin Tibrizija, koji ga je pridobio za misticizam. Zahvalni mu je učenik posvetio svoj Divân, najljepše listove perzijskog misticizma. Uz njegove vrlo cienjene lirske pjesme još je glasovitija njegova Mesnevija, koja u šest knjiga sadržava 40.000 distiha moralnog, alegorijskog i mističnog značaja. To se djelo smatra enciklopedijom sufizma, mistično-teozofskog nauka islama. Rumi nosi počastni naslov »mevlana« (naš gospodar); odatle mevlevije.H. Š.