A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Džehol
Svezak: 5
Stranica: 517 - 518

DŽEHOL (Jehol), 1. pokrajina u jugozapadnom dielu države Mandžukuo s 96.585 km2 i 2,782.818 stan. (1937). Sredinom pokrajine pruža se Džeholsko pobrđe, na koje se nastavlja Veliki Kingan. Ono se spušta na SZ prema Mongolskoj pustinji, a na JI prema Žutom moru, prema kojemu teku rieke Lwanho i Peiho. Stanovnici su nomadski Mongoli, koje u posljednje doba potiskuju kinezki seljaci naseljujući se na plodnom prapornom zemljištu. I gradovi su naseljeni uglavnom Kinezima te imaju kinezki izgled. Zajedno s drugim područjima izvan kinezkog zida smatrao se i Džehol izvanjskim posjedom Kine, a tek 1928 uređen je kao kinezka pokrajina. G. 1933 priklopili su ga Japanci novoosnovanoj državi Mandžukuo. Glavni grad je Chengteh (Jehol).

LIT.: G. Wegener, Das Chinesische Reich, u Klute, Hdb. d. geogr. Wissenschaft, Potsdam.

2. Glavni grad prijašnje kinezke pokrajine u Unutrašnjoj Mongoliji, koja je 1933 priključena Mandžuriji, stari kinezki grad izvan kinezkog zida, važan kao tržište na granici Mongolije. Ima veličanstvene palače i hramove iz vremena dinastije Mandžu.Z. D-i.