A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: džaul
Svezak: 5
Stranica: 517

DŽAUL ili džul, isto, što vatsekunda; jedinica radnje i energije u praktičkom sustavu, jedinica i u metarkilogram-sekunda-sustavu. Kratica: J. 1 J = 107 erg. Jedinica tehničkog sustava 1 kilogrammetar = 9∙80665 J. Od spomenutog »absolutnog« J-a nešto je veći »međunarodni« džaul, naime 1∙00032 puta, → električke jedinice, → Joule, James Prescott.St. H.