A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Džauhar, Abu al Hasan
Svezak: 5
Stranica: 517

DŽAUHAR (Džauher, Jauhar, Gehoar), Abu al Hasan, »sekretar Sicilije«, u službi kairuanskih Fatimida 10. st. Prema Leonu Afrikancu, arapsko-talijanskom piscu iz početka 16. st., Dž. je rodom iz Dalmacije; neki Biagio Bevil’aqua tvrdi — prema Lukareviću 1605 — da je iz Cavtata. Kao rob postaje savjetnik kalifa El Kaima (934 do 946), a unuk potonjega Al Moïs (953—975) oslobodi ga te mu povjeri upravu države i vojske. Tokom 958—973 širi Dž. vlast Fatimida u Africi i podiže Kairo, u kojem sagradi 969 znamenitu džamiju i sveučilište Gemih Hashare (El-Azhar), još i danas jedno od najznatnijih središta islamske kulture.

LIT.: Vl. Mažuranić, Izvori dubrovačkoga historika Jakova Lukarevića, Narodna Starina 8, 1924; Isti, Melek Jaša Dubrovčanin u Indiji..., Zbornik kralja Tomislava, Zagreb 1925; M. Handžić, Je li osnivač Kaira i 1000-godišnjeg islamskog sveučilišta El-Azhar bio Slaven, Hrvatski Dnevnik 12. XI. 1939.J. Š-k.