A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: alikvotni tonovi
Svezak: 1
Stranica: 244
Vidi na enciklopedija.hr:
alikvotni tonovi
ALIKVOTNI TONOVI (lat. aliquot »nekoliko«), parcijalni tonovi, nastaju na izvoru zvuka u isti čas s osnovnim tonom, koji najvećma svojim intenzitetom prevladava, a alikvotni tonovi potpuno se s njime stapaju dajući tom tonu boju (po Helmholtzu). Već je Rameau (1722) zasnovao svoje razlaganje osnova harmonije na pojavi stapanja alikvotnih tonova s osnovnim tonom. Oni nastaju zbog toga, što svaki izvor zvuka, kad zatitra, ne izvodi jednostavne titraje. Zamršeni titraj izvora zvuka rastavlja se u pojedinačne tako, da oni čine tako zvani prirodni tonski niz, veoma važan za izvedbu tonova kod svih (naročito kod limenih) sviraljka. Na pr. ton C svojim alikvotnim tonovima daje niz: C, c, g, c1, g1, b1, c2, d2, e2, f2, g2...
Potpis: B. Š.