A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: abietinska kiselina
Svezak: 1
Stranica: 16
ABIETINSKA KISELINA (C19H29COOH, lat. abies »jela«) dolazi u smoli konifera, glavna je sastojina najvažnije prirodne smole kolofonija, odakle se i dobiva.
Potpis: R. L.