A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: abhidhamma-pitaka
Svezak: 1
Stranica: 16
ABHIDHAMMA-PITAKA (Tipitaka), jezik svetih tekstova, kojim su pisani tekstovi budističke nauke. Na njemu je sastavljen kanon sv. pisma budista na otoku Ceylonu i u Stražnjoj Indiji. Kanon se sastoji od tri dijela: 1. vjerska stega, 2. pouke i propovijedi, i 3. abhidhamma kao skup same budističke doktrine.
Potpis: F. J.