A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Abhazija
Svezak: 1
Stranica: 16
Vidi na enciklopedija.hr:
Abhazija
ABHAZIJA (kratica A. S. S. R.), sastavni dio republike Georgije, preko koje ulazi u RSS. Kavkaz. Dijeli se u pet okruga (Gagrinski, Gudauški, Gumistinski, Kodorski i Samurzakanski). Glavni grad A. je Suhum. Površina 7398 km2. Ima oko 190.000 stanovnika, većim dijelom Abhaza. Osim Abhaza ima Georgijaca, Grka, Armenaca, Rusa i Perzijanaca. A. zauzimlje središnji dio istočne obale Crnoga mora. Klima je vrlo blaga, pa je obala A. podesna za morska ljetovališta. Unutrašnjost zemlje je većim dijelom pokrivena šumama. Zemlja je bogata rudnim blagom: ima dosta ugljena, bakra, olova, cinka. Gaji se mnogo duhana i vinove loze.
Od početka 8. st. do 10. st. bila je Abhazija samostalna država, zatim je došla pod vlast Georgije. Od 16. st. do 1810 bila je pod turskom vlašću. Konačno je 1864 pripojena Rusiji i tada se dosta abhaskih porodica preselilo u Tursku. G. 1921 ustanovljena je ASSR (Abhaskaja Sovjetskaja Socialističeskaja Respublika).
LIT.: S. Ašhacova, Puti razvitija Abhaskoj Istorii, Suhum, 1925.