A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Abgar
Svezak: 1
Stranica: 16
Vidi na enciklopedija.hr:
abgar

ABGAR, ime mnogih kraljeva jedne arapske dinastije, koji vladahu nekoliko stoljeća prije i poslije Krista u Edesi. O Abgaru V., zvanom Ukkama (Crni), postoji legenda, da je pisao Isusu, i on mu je odgovorio. Ova je legenda proširena i tako, da mu je Isus poslao u Edesu i svoju sliku.