A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Aalborg
Svezak: 1
Stranica: 2 - 3
Vidi na enciklopedija.hr:
Aalborg
AALBORG, stari danski grad u sjevernom Jyllandu, na Limfjordu sa dva mosta za prijelaz u nasuprotni grad Norrensundby, s kojim broji 50.000 stan. Spominje se već u 11. st. kao važno trgovačko mjesto. Ima vrijednih građevina iz srednjega vijeka, renesansni dvorac iz 16. st., ljekarnu od 1624. Luka je važna za lov haringa, znatna je industrija piva, sapuna, šećera, duhana i tekstila, živahna trgovina ribom, stočarskim proizvodima i kredom. Pored biblioteka i muzeja čuvena je nautička škola.
Potpis: N. Ž.