A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Dangeau, Philippe de Courcillon, marquis de
Svezak: 4
Stranica: 511

DANGEAU, Philippe de Courcillon, marquis de, * Chartres 21. IX. 1638, † Pariz 9. IX. 1720. Služio je kao časnik u francuskoj i zatim u španjolskoj vojsci. Po povratku u Francusku 1693 umio je steći naklonost kralja i kraljice. Sudjelovao je u većini vojna Luja XIV., bio je namjesnik Touraine i obavio više diplomatskih misija. Obdaren mnogim počastima zaštićivao je književnike, poimence Boileau-a, koji mu je posvetio svoju V. Satiru (o plemstvu), te je zbog toga bio biran u Francusku akademiju. Od 1668 do 1720 pisao je dnevnik, koji je najiscrpljiviji i najtočniji prikaz života na dvoru Luja XIV.; pod naslovom Journal de Dangeau objelodanjen je u cijelosti 1854—60 u 19 svezaka.J. D-e.