A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Dance
Svezak: 4
Stranica: 507

DANCE, engleska umjetnička porodica. Georges st. (1700—68) i njegov istoimeni sin Georges ml. (1741—1825) vodili su londonsko graditeljstvo u doba klasicizma (Georges st. sagradio je Mansion House, 1749—53) i postklasicizma (Georges ml. sagradio je u snažnoj rustici tamnicu Newgate, sada srušenu). Drugi sin, Nathanael (1735—1811), razvio se nakon dugog boravka na naukama u Italiji do cijenjenog povijesničkog slikara svoga vremena, ali su mu najbolji radovi bili portreti (na pr. portret glumca Garricka kao Richarda III.). Drugi pripadnici te porodice istakli su se kao kazališni umjetnici i pisci.F. C.