A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: danak
Svezak: 4
Stranica: 507
Vidi na enciklopedija.hr:
danak

DANAK, podavanje u novcu ili u naravi, koje pobijeđeni ili slabiji daju pobjeditelju ili jačemu kao priznanje vrhovništva, kao uzvrat za pruženu zaštitu ili kao otkup od težih tereta, odnosno od nanošenja štete (gusarenje, pljačkanje i sl.).