A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Danajide
Svezak: 4
Stranica: 507

DANAJIDE (Δαναΐδες) su po jednoj grčkoj priči kćeri — a bilo ih je 50 — Danaja, brata-blizanca kralja Egipta. Poslije je među Egiptom, koji je imao 50 sinova, i Danajem nastala svađa, te je Danaj pobjegao sa kćerima u Arg, iz kojega je vukao porijeklo, gdje ga je primio kralj Pelazg. Kad su se Egipćani u potjeri za njim iskrcali u Argu, prisile D-e, da se udadu za svoje rođake, ali one, na nagovor očev, poubijaju u prvoj bračnoj noći svoje muževe, jedino Hipermnestra poštedi život Linkeju, i ta joj neposlušnost prema ocu bude oproštena na zagovor Afrodite. Očišćene od grijeha poudavaše se zatim Danajide za Pelazge i s njima rodiše rod Danajaca. Po jednoj mlađoj priči Linkej je kasnije ubio Danaja i D., koje su u Hadu za umorstvo svojih muževa kažnjene tako, da su morale vječno puniti vodom šuplje posude. Priča je često obrađivana u književnosti, na pr. u kikličkom epu Danajida (Δαναΐς) i u Eshilovim »Pribjegarkama« (Ἱϰέτιδες) te u likovnoj umjetnosti na antiknim vazama, zatim u doba renesanse, pa i u novije doba (H. Leroux, T. Robert-Fleury).V. P-k.