A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Danajci
Svezak: 4
Stranica: 507
Vidi na enciklopedija.hr:
Danajci

DANAJCI, (Δαναοί) kod Homera skupno ime za sve Crke pod Trojom, jednako kao Ahejci ili Argivci. Ime stoji možda u vezi s imenima Danaj, Danaja, Danajide. Vjerojatno je u vezi s Danauna (Da’en’nuna), koji su za Ramzesa III. (oko 1180 pr. Kr.) pokušali provaliti u Egipat.Z. D.