A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: danaidae
Svezak: 4
Stranica: 507
Vidi na enciklopedija.hr:
danaide

DANAIDAE, porodica dnevnjaka leptira u tropima i suptropima čitavoga svijeta. Ti leptiri sadržavaju u sebi neugodne sokove i oštro mirišu, pa ih kukcožđere ptice malo progone. Mnogi ničim nezaštićeni leptiri iz najrazličitijih porodica oponašaju danaide (→ mimikrija). U Evropi, u području Sredozemnoga mora, živi samo jedan danaid, Hrisipov leptir (Danaus chrysippus) s najvećim brojem individuuma između svih leptira, a rasprostranjen je i po južnoj te istočnoj Aziji i čitavoj Africi.K. B.