A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Dan (2)
Svezak: 4
Stranica: 507
Vidi na enciklopedija.hr:
Dan

DAN (hebr. »sudac«), ime petoga od 12 Jakovljevih sinova i jednoga od izraelskih plemena. Pleme D. dobilo je nakon diobe Palestine svoje područje istočno od Jafe, ali kad su ga odanle potjerali Filistejci, preselilo se na sjever Palestine i ondje osvojilo grad Laiš te mu nadjenulo ime Dan.R. S.