A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Dan (1)
Svezak: 4
Stranica: 507

DAN, tjednik u Splitu, osnovan 1904. Izlazio je sve do god. 1919., kad je njegov osnivač Dr A. Alfirević stupio u isusovački red. List se osobito isticao suvremenom polemikom, koju je vodio na obranu katoličkih načela, a oko lista okupljao se konservativniji dio katoličke inteligencije u Dalmaciji.A. A-ć.