A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Damofont
Svezak: 4
Stranica: 505

DAMOFONT (Δαμοφῶν) iz Mesene, glavnoga grada Mesenije u Peloponezu, kipar, kojega osobito često spominje Pauzanija. Živio je valjda u 1. polovici 2. st. pr. Kr. Od mnogobrojnih njegovih djela sačuvani su ostatci velike skupine, koju je izradio za svetište Despoine (Kore) kod Likosure u Arkadiji. Tako su nađene glave Demetre, Artemide i titana Anita, k tomu još mnogo spominjani komad reljefima urešenoga mramornog plašta Demetrina. Po tim se ostatcima, koji se čuvaju u muzeju u Ateni, vidi, da je Damofont bio dosta samostalan, osobito nadaren umjetnik.Z. D.