A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Damiani
Svezak: 4
Stranica: 503
Vidi na enciklopedija.hr:
Damiani, Enrico

DAMIANI, 1. Enrico, * Rim 28. IV. 1892, talijanski slavist, ravnatelj knjižnice talijanskog parlamenta, profesor bugarskog jezika na sveučilištu u Rimu i Napulju. D. upoznaje Talijane s kulturnim životom slavenskih naroda, a isto tako slavenske narode upoznaje s talijanskom kulturom. U znanstvenom svijetu prihvaćen je njegov prijedlog, da se hrvatsko-češkom grafijom transkribiraju ćirilicom pisana imena.

BIBL.: Osim brojnih prijevoda u časopisima objavljuje u posebnim knjigama prijevode Turgenjeva (od 1922 dalje), L. Tolstoja (od 1923 dalje), Puškina, Ostrovskoga, Mei-ja (Lev A.), A. Veselovskoga (Storia della letteratura russa, 1926), Mickiewicza, Kochanowskoga, Słowackoga, Kasprowicza, Dygasińskoga, Berenta, Kaden-Bandrowskoga, Wierzyńskoga, Simonidesa, Vazova, Debeljanova, Slavejkova, Boteva. Izdaje i studije u posebnim knjigama, među kojima: I narratori della Polonia d’oggi, 1928; I. Turgenjev, 1930; Gli studi polonistici in Italia, 1941; La fortuna della lingua italiana in Bulgaria, 1938; Un poeta delle tenebre: P. K. Javorov, 1940; Il più europeo dei poeti bulgari: P. Slavejkov 1940; Il volto della letteratura bulgara, 1941; Patria e umanità di Vazov, 1941; Sommario di storia della letteratura bulgara, 1942; Corso di lingua bulgara, 1942. Na bugarskom izlaze u Sofiji: Izučavaneto na slavjanskitĕ ezici i literatura v Italija, 1931; Istorija na italijanskija ezik, 1935; Smisălăt na Pirandellovija teatăr, 1936, a i na talij. 1937; Italijanska gramatika za Bălgari, 1937; Kurs po italijanski ezik, 1942. Slavističke bibliografije: Gli studi slavistici in Italia, Archivum Neophilologicum, Krakov 1929—30; Piccola guida bibliografica agli studi slavistici in Italia, Rim 1930; Avviamento agli studi slavistici in Italia, Milan 1941; Letterature slave, u zborniku Letterature straniere zbirke Bibliografie del ventennio, Rim 1941; Contributo a una bibliografía di scritti italiani su argomenti di cultura croata u zborniku Italia e Croazia Kr. Talijanske Akademije, Rim 1942. Prilozi u zbornicima, posvećenim Mickiewiczu (1925), Slowackomu (1925), Kochanowskomu (1930), Puškinu (1937). Jedna od rasprava o transkripciji ćirilice izašla je u Hrvatskoj Reviji, XII., 1939. U Sofiji je osnovao i uređivao časopis Italo-bălgarsko spisanie (1931—37) i dvije knjižnice za talij. kulturu; u Rimu uređuje časopis Bulgaria (od 1939) i dvije knjižnice za bugarsku književnost. U Enciclopedia Italiana napisao je sve natuknice iz bugarske i neke iz poljske književnosti, a suradnik je i Hrvatske enciklopedije.M. D-ić.

2. Petar → Petar Damiani.