A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Damboviţa
Svezak: 4
Stranica: 502
Vidi na enciklopedija.hr:
Dâmboviţa

DAMBOVIŢA (ili Dimboviţa) 250 km duga rumunjska rijeka; izvire u gorskoj skupini Jeruzul, potječe u gornjem toku vrlo romantičnim krajem, onda okreće na JI kroz Vlašku nizinu, dijeli Bukurešt na dva dijela, pa utječe s lijeve strane u Argeş, 40 km više njegova ušća u Dunav.

2. D., sudbeni okrug (judeţ) u Rumunjskoj, ima 3440 km2, sa 310.310 stan. (1930).M. Š.