A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Damascije
Svezak: 4
Stranica: 500

DAMASCIJE, (grč. Damaskios) učitelj u Ateni g. 520— 530 pos. Kr., pristaša Jamblihov, jedan od posljednjih predstavnika poganske novoplatonske nauke.A. B-a.