A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Damaschke, Adolf
Svezak: 4
Stranica: 500
Vidi na enciklopedija.hr:
Damaschke, Adolf

DAMASCHKE, Adolf, * Berlin 24. XI. 1865, † Berlin 30. VII. 1935, ekonomist i glavni predstavnik pokreta za zemljišnu reformu u Njemačkoj. Bio je neko vrijeme učitelj, a onda se posve posvetio tome pokretu. Zasluga je D-a, što je prvotni pokret za zemljišnu reformu od radikalno-ideoloških smjernica (Stamm, Deutsche Landliga, 1880; Allwohlbund 1888; Flürscheim i Freese, Bund für Bodenbesitzreform 1888) svratio na praktično područje i osnovao 1898 »Bund Deutscher Bodenreformer«, kome je od toga vremena i predsjednik. Namjesto prijašnjih radikalnih zahtjeva, da općine (naročito gradske) postanu isključivi vlasnik sviju zgrada i gradišta (»komunalizacija«), zastupao je D. manje radikalan, no tim više praktičan smjer, kako da se poprave stambene prilike u gradovima. D. je (naročito putem svoga saveza) tražio: hipotekarne zajmove za gradnju kuća treba da izdaju jedino gradske ili državne ustanove; gradovi imaju čuvati i proširivati što više svoje vlasništvo nekretnina (osobito zemljišta); zakonima se ima sprečavati spekulacija gradilištima, a sva neizgrađena gradilišta imaju se oporezovati prema porastu vrijednosti: grad, odnosno država, ima pravo prvokupa svih zemljišta, koja dolaze na prisilnu prodaju; unutrašnja kolonizacija ima se izvesti po osnovi; udruge za gradnju stanova imaju pravo na javnu pripomoć. Pokret za zemljišnu reformu dao se poslije svjetskog rata (1918) osobito na izgradnju radničkih i činovničkih stanova, a proširio je znatno svoje polje djelovanja i oko unutrašnje kolonizacije. Praktično djelovanje D-ovo našlo je živog odziva u Švicarskoj, Holandiji, Francuskoj, Belgiji, Novoj Zelandiji, pa i u Rusiji. Sa svrhom širenja pokreta izdavao je D. časopise »Bodenreform« (od 1889) i »Jahrbuch der Bodenreform« (od 1904).

BIBL.: Književni D-ov rad o zemljišnoj reformi vrlo je plodan i čitan u Njemačkoj i izvan Njemačke, tako da su pojedina djela doživjela brojna izdanja. Najvažnija su djela: Die Bodenreform, 18. izd. Jena 1920 (franc. prijevod 1906, madž. i španj. 1916); Aufgaben der Gemeindepolitik, Jena 1901 (finski 1908, češki 1913, ruski 1914); Geschichte der Nationalökonomie, 2 sv., 11. izd. Jena 1919; Volkstümliche Redenkunst, Jena 1920; Aus meinem Leben, Jena 1924.M. I.