A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Damas I.
Svezak: 4
Stranica: 500
Vidi na enciklopedija.hr:
Damas I., sv.

DAMAS I. (366—384), jedan od najznatnijih papa 4. st. Gotovo za cijelog pontifikata imao je velike borbe sa strankom protupape Ursina. Ipak je utvrdio prava rimskog biskupa na Zapadu i podigao mu ugled na Istoku. Naziv »Apostolska Stolica« za rimskog biskupa potječe od njega. Presuđivao je u dogmatskim sporovima s arijevcima, apolinarijevcima i macedonijevcima. Po legatima predsjedao je II. općem saboru u Carigradu (g. 381). Obnovio je rimske katakombe, te je na grobovima mučenika dao uklesati epigrame, koje je sam sastavio (tituli). S njegovim je imenom povezana revizija latinskog prijevoda Novoga Zavjeta, koju je povjerio svome tajniku sv. Jeronimu.

LIT.: Funk-Bihlmeyer, Kirchengeschichte, Paderborn 1940; Steidle, Patrologia, Freiburg i B. 1937.N. K.