A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: damar-smola
Svezak: 4
Stranica: 499

DAMAR-SMOLA. Pod malajskim imenom »damar« (= baklja, svjetiljka, svijetlo) poznate su mnogobrojne krute smole iz stabla drveta Dipterocarpacea conifera, Burseracea i Gutifera, koje na malajskim otocima služe za rasvjetu i u različne tehničke svrhe. Najbolja je i najvažnija vrsta damarske smole Batavia-damar, koja danas gotovo isključivo dolazi u trgovinu. Dobiva se iz stabla drveta Shorea Wiesneri i drugog drveća porodice Dipterocarpacea, koje uspijevaju u jugoistočnoj Aziji (Dipterocarpus-šume). U trgovinu dolazi u zrncima i kao amorfna masa različnih oblika i veličina. Providna je i krta, žute ili crvenkasto bijele boje, a mirisa slabo aromatična. Lako se topi u kloroformu, benzolu i ugljičnom bisulfidu. Sastoji se iz smolnih kiselina, smolnih alkohola i rezina uz malo eteričnog ulja i gorkih tvari. Upotrebljava se u veleobrtu lakova, a u ljekarništvu (Resina Dammar) za pripremu melema (ljepivi melem). Australska damar-smola = kopal.

LIT.: Tschirch, Harze, 1935.D. B-ć.