A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: daktil
Svezak: 4
Stranica: 429
Vidi na enciklopedija.hr:
daktil

DAKTIL je trosložna stopa u stihu (→ stih) poput tri članka prsta (grč. δάϰτυλος), prema staroj grčko-rimskoj metrici prvi je slog dug, a druga dva kratka (— ) prema načelu novijih živih jezika prvi je naglašen, a ostali nenaglašeni (— ‿ ‿), na pr.: kraljica, jutarnji.Lj. M.