A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Dagon
Svezak: 4
Stranica: 424
Vidi na enciklopedija.hr:
Dagon

DAGON (hebr. dag »riba«), idol Filistejaca, polučovjek, poluriba, simbol plodnosti. Kult D-a došao je u Palestinu iz Babilonije; kad se Filistejci useliše u Palestinu, poprimiše taj kult i uzeše D-a za svoga narodnog boga (V. knj. Sudaca 16, 23 i d.).A. J.