A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Dagestan
Svezak: 4
Stranica: 423
Vidi na enciklopedija.hr:
Dagestan

DAGESTAN, autonomna republika (SSSR) sa 57.300 km2 i 950.000 stan. (1935). Zaprema sjeveroistočni dio Kavkaza pored Kaspijskog mora. Unutrašnji D. nalazi se u visokom kavkaskom gorju, a središte mu je dolina rijeke Koisu.

Jugoistočno od ovoga pruža se Samur-Dagestan, otvoren s više dolina prema istoku, među kojima je najnaseljenija dolina rijeke Samura. U jezičnom, a donekle i u rasnom pogledu pokazuje D. veliko šarenilo (30 plemena). U unutrašnjem D. najvažniji su Avari, a u Samur-Dagestanu žive azerbajdžanski Tatari, Kumici i planinski Židovi, koji su se doselili vjerojatno iz Perzije. Republici pripada i nisko pustinjsko-stepsko primorje na sjeveru, gdje stanuju turski Nogajci, a ima dosta i koloniziranih kozaka. Stepa služi gorštacima za zimsku pašu. Glavni grad republike je Mahač-Kala (Petrovsk), a strateški je važan Derbent, oba na Kaspijskoj obali.

LIT.: B. Plaetschke, Kaukasusländer, u Klute, Hdbuch d. geogr. Wissenschaft, Potsdam.Z. D-i.