A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: dagerotipija
Svezak: 4
Stranica: 422 - 423
Vidi na enciklopedija.hr:
dagerotipija

DAGEROTIPIJA je postupak u fotografiji (negativ — pozitiv), koji je izumio francuski slikar Louis J. Daguerre (v.). To su fotografije, koje se dobivaju na pločama (od kovine), gdje je Daguerre upotrijebio svojstvo klorova srebra, da na sunčanom svijetlu mijenja boju. Taj je postupak D. pronašao uz suradnju J. N. Niepce-a (1765—1833), a usavršio ga sam 1837. Francuska akademija na prijedlog fibizara Arago-a primi taj izum te je objelodanjen 1839.

U prvo su se vrijeme kod d-e upotrebljavale srebrne ploče, kasnije posrebrene bakrene. Ove se izlažu neko vrijeme u razrijeđenoj dušičnoj kiselini, zatim poliraju i puste, da na njih djeluju jodne pare, koje stvaraju naslagu jodova srebra. Tako ploča postaje osjetljiva na svijetlo. Poslije ekspozicije, koja radi slabe rasvjete traje prema Daguerre-u oko 20 minuta, razvijaju se te ploče u komori (camera obscura) s pomoću živinih para. Pritom se stvara na osvijetljenim mjestima naslaga metalne žive kao fini bijeli oblog. Jodovo srebro uklanja se fiksirom u rastopim kuhinjske soli ili cijankalija. Tako su na ploči svijetla mjesta pokrivena naslagom žive. Ako držimo ploču tako, da ne reflektira nikakvo svijetlo, pokazuje nam se pozadina tamnom, a svjetlija se mjesta vide bijelo.

Kod reprodukcije stavlja d. na fotografa posebne zahtjeve, jer se udubine na površini stvaraju samo onda, ako površina ne odražava svijetlo. Prema tomu mora se tako osvijetliti, da ne reflektira izravno u objektiv, ali ipak toliko, da difuzna refleksija živine oborine dođe do izražaja. Praktično se primjenjuje umjetno svijetlo s obje strane, i to pod što manjim kutom. Svijetli se predmeti moraju ukloniti iz blizini kamere, jer se odražavaju na metalnoj površini, i zato se kamera pokriva crnom tkaninom. Kod obradbe treba paziti na površinu, jer je osjetljiva i na najmanji pritisak, pa se naslaga lako obriše. Radi toga stavljaju se ploče pod staklo, a ako je potrebno čišćenje naslage, obavlja se oprezno mekanim kistom. Budući da su kod d-e izmijenjene strane, treba već snimku načiniti tako, da budu strane zamijenjene. Tako će se dobiti pozitiv sa stranama kao u originalu.

D. je prvi fotografski postupak. U jeseni 1839 uspio je prvi snimak portreta prof. Draper-u u New-Yorku, a doonda su bili snimani samo krajobrazi i arhitekture.V. M.