A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: dafnije
Svezak: 4
Stranica: 422
Vidi na enciklopedija.hr:
dafnija

DAFNIJE (Daphniidae), porodica vodenbuha (Cladocera), nekoliko milimetara maleni, splošteni raci listonošci. Tanka prozirna ljuštura od dvije klopke obuhvata trup i udove. Na slobodnoj glavi vidi se veliko sastavljeno pokretno oko, koje nastaje spajanjem od oba postrana oka, te neparno maleno čeono oko. Stražnjim parom velikih rašljastih ticala vesla u vodi. Na trupu je 4—6 pari listastih nogu. Na leđima kratko srce živahno kuca. Mužjaci su manji i javljaju se ponajviše istom u jesen. U proljeću i ljetu, kad obično još nema mužjaka, stvaraju se u ženkama ljetna ili subitana jaja, koja se bez oplodnje (partenogenetski) brzo razvijaju na leđima ljušture u posebnu prostoru. Kad se pojave mužjaci, oplode oni trajna ili zimska jaja, koja se odjeljuju (obično po 2) u posebnom odebljanju leđne ženkine ljušture ili efipiju, jer ga ženka presvlačenjem odbacuje. Taj kutikularni zaštitni ovoj zimskih jaja ima u sebi zraka, pliva na vodi, pa ga vjetar i životinje mogu na sebi prenositi po vodama. Idućeg proljeća razvija se iz tih jaja prvo partenogenetsko pokoljenje. Vodenbuhe žive ponajviše u slatkoj vodi, hrane se sitnim planktonskim bićima, a kreću se tako, da poskakuju. Ti se prozirni račići lako mogu promatrati u sitnozoru, pa se lijepo vidi kucanje srca, optok krvi, okretanje oka i svi unutrašnji organi. U našim potocima i mlakama ima više oblika dafnija, pa je u Plitvičkim jezerima značajan oblik Daphnia lyalina plitvicensis.K. B.