A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: dacit
Svezak: 4
Stranica: 420
Vidi na enciklopedija.hr:
dacit

DACIT, eruptivna efuzivna (ekstruzivna, površinska) stijena, koja se razvila iz dioritske magme, pa je ekstruzivni odvjetak kremenoga diorita (tonalita). Sastavljen je pretežno od kalcijskonatrijskoga glinenca i kremena, kojima se priključuje biotit, rogovača (amfibol) ili piroksen. Ti minerali leže kao utrusci u sivoj, mrko sivoj ili crnoj osnovi, koja je kod rastrošenih vrsta crvenkasta ili smeđasta. Osnova je sastavljena od kisela plagioklasa, ortoklasa i kremena. S priraštajem kalijskoga glinenca stvara prijelaze u liparite i kremene porfire. Ima ga i sa staklastom osnovom. Kod nas su se vršile vulkanske erupcije dioritske magme, iz koje su se razvili daciti, u Hrvatskom Zagorju kod Jesenja (Krapina), kod Možđenca (Novi Marof), u okolini Lepoglave, u Fruškoj gori kod Vrdnika, u Bosni u okolini Srebrnice, pa u krajevima uz obalu Bosne. Važan je materijal u kamenoj industriji. Ime je dobio po nekadašnjoj rimskoj pokrajini Daciji (današnji Erdelj), gdje se nalazi u većoj količini.

LIT.: M. Kišpatić, Hiperstenski andezit i dacit iz srebrničke okolice u Bosni, Rad 159, 1904; Isti, Andeziti i daciti uz obalu Bosne, Rad 159, 1904; Isti, Mlađe eruptivno kamenje u sjevero-zapadnom dielu Hrvatske, Rad 177, 1909; F. Tućan, Zur Petrographie der Fruška gora, Glasnik Naravoslovnog društva XXV., 1913.F. T.