A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Dabišići
Svezak: 4
Stranica: 418

DABIŠIĆI, utjecajna i politički značajna porodica u Bosni 14. st. Braća Purća, Vuk i Vladislav sudjeluju u ustanku, koji su bosanska vlastela podigla 1366 protiv bana Tvrtka izbacivši ga iz države i učinivši banom njegova brata Vukića (Vlkića). Kad se Tvrtko vratio s pomoću hrvatsko-ugarskog kralja Ludovika i ugušio pobunu, Purća je — prema Orbiniju — pobjegao u Ugarsku, a njegova su braća bila uhvaćena; Vladislav je oslijepljen, a Vuk bačen u tamnicu. Njihova se imena navode među svjedocima u ispravama bana Stjepana kao i bana Tvrtka od 1351. Posljednji spomen vojvode Purće (s braćom) nalazi se u Tvrtkovoj ispravi knezu Pavlu Vukoslaviću (1367), koja međutim nije sasvim pouzdana.

LIT.: M. Orbini, Il regno degli Slavi, Pesaro 1601; L. Thallóczy, Istraživanja o postanku bosanske banovine, GIZM XVIII., Sarajevo 1906; F. Šišić, Iz arkiva u Körmendu, Vjesnik zem. arkiva VII., 1905; V. Ćorović, Kralj Tvrtko I. Kotromanić, Pos. izdanja SKA LVI., 1925; Isti, Historija Bosne, I., Pos. izd. SKA CXXIX., 1940.J. Š-k.