A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Dabinović, Antun
Svezak: 4
Stranica: 418
Vidi na enciklopedija.hr:
Dabinović, Antun

DABINOVIĆ, Antun, * Trst 15. XI. 1882, hrvatski povjesničar. Kao sin pomorskog kapetana poslazio je srednju školu u rodnom mjestu, sveučilište (pravo) u Gracu. Zatim se posvetio pravničkom zanimanju pa je bio namješten kod financijskog odvjetništva i kasnije upraviteljstva u Trstu. G. 1916 upisao se na filozofski fakultet sveučilišta u Beču, a 1921 u Beogradu, gdje je 1926 položio i profesorski ispit. Kao srednjoškolski nastavnik služio je 1922— 23 u N. Vrbasu, 1923—25 u Kotoru i 1925—37 u Zagrebu; godine 1929—34 proboravio je radi znanstvenog rada u Parizu i Londonu. G. 1937 imenovan je na pravnom fakultetu sveučilišta u Zagrebu docentom, 1939 izvanrednim, a 1941 redovitim profesorom hrvatske pravne povijesti. Osim samostalnih radova i rasprava u znanstvenim časopisima D. je mnoge priloge objelodanio u »Obzoru«, »Hrvatskoj reviji«, »Jadranskoj Straži«, »Hrvatskom Kolu« i dr., a suradnik je i Hrvatske enciklopedije (od većih prinosa valja istaći prikaz Bizantske kulture u 2. sv.).

BIBL.: Pozadina bokeljskog ustanka god. 1869, Rad 237, 1929; Kada je Dalmacija pala pod jurisdikciju carigradske patrijaršije? Rad 239, 1930; Vestiges de législation byzantine à Kotor, Albania, Pariz 1932; Kotor pod Mletačkom republikom (doktorska teza, primljena u filozofskom fakultetu u Beogradu 1927), Zagreb 1934; Prilozi za proučavanje postanka ugovora g. 1102 (pacta conventa) i trogirske diplome, Mjesečnik 1937; La France révolutionnaire et les pays balkaniques, Annales de l’Institut Français de Zagreb 1937; Kotor u vrijeme drugog skadarskog rata 1419—23, Rad 257, 1937; Early Balkan migration, Slavonie Review, XVI., London 1938; Zadaća i značaj hrvatske pravne povijesti, Mjesečnik 1938; Havarija u suhozemnom saobraćaju, Mjesečnik 1938—39; Politički preporod Italije, 2 sv., Mala knjižnica MH 22 i 23, 1938/39; L’exemption du »tributum« dans le traité entre le roi Coloman et les Croates (1102), Bruxelles 1939; La Révolution française et le nationalisme croate, Annales de l’Institut Français de Zagreb 1939; Les Angevins en Croatie et en Hongrie, isto 1938—41; Hrvatska državna i pravna povijest, I., Zagreb 1940; Nomos georgikos, Mjesečnik 1940; Od kada postoji kmetstvo u našim krajevima? Mala knjižnica MH 29, 1940; Der Patriziertitel der kroatischen Könige, VAD, XVIII.-XXI., 1940; Položaj hrvatskoga bana do godine 1848, Mjesečnik 1941; Državopravni odnos Hrvata prema istočnom carstvu, Rad 270, 1941; Od koga je godine 1000. Venecija imala mandat za osvojenje dalmatinskih gradova? Alma Mater Croatica, V., 1941/2; Statutarno pravo grada Zagreba, Mjesečnik 1943.J. Š-k.