A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Dabar
Svezak: 4
Stranica: 418
Vidi na enciklopedija.hr:
Dabar

DABAR, selo u Lici, na rubu istoimenog krškog polja, 11 km sjeveroistočno od Otočca. Pripada otočkom kotaru, sjedište je općine, a ima 219 stan. (1931). Frankopanski grad, od kojeg se sačuvalo nešto ostataka, spominje se 1449 i kasnije.Z. D-i.