A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Ćurčin, Milan
Svezak: 4
Stranica: 415 - 416
Vidi na enciklopedija.hr:
Ćurčin, Milan

ĆURČIN, Milan, * Pančevo 14. XI. 1880, srpski književnik i publicist. Gimnaziju je svršio u Novom Sadu, a u Beču je izučio germanistiku i slavistiku. Od 1907—14 bio je docent na sveučilištu u Beogradu, a za svjetskog rata član Jugosl. odbora u Londonu. Poslije rata izdavao je od 1920-41 Novu Evropu u Zagrebu. Pod utjecajem bečkih modernista izdaje zbirku Pesme, 1906, knjigu novih, smionih i prkosno izraženih pjesničkih i estetskih ideja i motiva. Ć. je jedan od prvih srpskih pjesnika, koji se služi slobodnim stihom.

BIBL.: Važnije su mu radnje: Das serbische Volkslied in der deutschen Literatur, 1905; Daudet i ilirstvo, LMS, 1913; Fauriel i njegove preteče u Nemačkoj, SKG, 1911; Srpsko-hrvatski almanah, 1910, 1911. hrvatski almanah, 1910, 1911.

LIT.: J. Skerlić, Pisci i knjige, III.D. P.