A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Ćuković, Vasa
Svezak: 4
Stranica: 414

ĆUKOVIĆ, Vasa, * Risan 24. VII. 1858, † Denver (Colorado) 20. XII. 1933, narodni dobrotvor. Kao 12-godišnji dječak pošao u svijet, isprva u Trst, zatim u New-York, San Francisco, Reno (Nevada) i konačno u Denver. Mada je par puta izgubio svu imovinu, konačno je stekao toliko, da je postao jedan od najbogatijih i najuplivnijih ljudi u državi Colorado. Sva je mjesta u Boki Kotorskoj obdarivao školom ili crkvom, a 1922 osnovao je u Risnu zakladu od 5,000.000 din za školovanje siromašne mladeži. Oporukom je ostavio golemu zakladu za neimućne i bolesne, bolnice, ubožišta i sl. Iz ove zaklade sagrađena je u Risnu krasna moderna bolnica.

LIT.: Glas Boke 1934.A. M-ić.