A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Ćuk, fra Bonaventura
Svezak: 4
Stranica: 414

ĆUK, fra Bonaventura, * Varaždin 13. VII. 1907, † Varaždin 9. I. 1940, profesor, književnik. Gimnaziju je učio u Varaždinu i Zagrebu, bogosloviju u Zagrebu, a filozofiju u Beču, gdje je položio doktorat na temelju radnje Evidenz als Wahrheitskriterium oder System des logischen Partialismus. Hrvatsko sveučilište nagradilo mu je radnju Najznamenitiji estetičari Čehoslovačke i Jugoslavije prema mojoj definiciji umjetnine. Bio je profesor na franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Varaždinu. Zasnovao je veliku pentalogiju Missa triumphalis, od koje je dovršio samo roman Metafizički monasi. Roman je pisan vrlo snažnim stilom. Smrt od sušice spriječila ga je, da nije dovršio svoju Estetiku. Bio je neko vrijeme suradnik i urednik »Anđela čuvara«. Djela su mu sačuvana većim dijelom u rukopisu.Z. L-š.