A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Ćorović
Svezak: 4
Stranica: 413
Vidi na enciklopedija.hr:
Ćorović, Svetozar
Ćorović, Vladimir

ĆOROVIĆ, 1. Svetozar, * Mostar 29. V. 1875, † Mostar 17. IV. 1919, srpski pripovjedač i dramski pisac. Svršio je trgovačku školu u rodnom mjestu i ostao u trgovini svoga oca. Surađivao je u svim narodnim, prosvjetnim i književnim društvima mostarskim. Počeo je pisati dječje i rodoljubne pjesme; glavni rad mu je na pripovijetki i romanu. Izdao je više zbirka pripovijedaka (U časovima odmora, Moji poznanici, Komšije), zatim romane (Ženidba Pere Karantana, Majčina Sultanija, Stojan Mutikaša), a po smrti izdan Među svojima. Od dramskih radova najpoznatiji i najbolji komadi su mu Aiša i Zulumćar. Odlike su Ć. kao pripovjedača vjerno i živo slikanje mostarskoga i seoskoga života i sposobnost, da nađe originalne i zanimljive motive.

LIT.: B. Popović, SKG 1901, U. Petrović, SKG 1903, B. Lazarević, SKG 1912, S. Jelača, predg. izd. cjelokupnih djela (Srpski pisci).D. P.

2. Vladimir, * Mostar 15. X. 1885, sveučilišni profesor srpske povijesti u Beogradu. Izučio je slavistiku i balkansku povijest u Beču kod V. Jagića i K. Jirečeka, a zbog daljega obrazovanja bio u Münchenu, Parizu i Bologni. Od 1909 je činovnik Zemaljskoga muzeja u Sarajevu i od 1919 profesor na sveučilištu u Beogradu. Glavna su mu djela: Istorija Jugoslavije (1933), Odnosi Srbije i Austro-Ugarske u XX. veku (1936) i Historija Bosne, I. (1940). Popis njegovih radova i biografija u Godišnjaku SKA, 30 i u Srp. knjiž. glasniku za 1934.

BIBL.: Der Dialekt von Mostar, AslPh 29, 1908; (zajedno sa S. Kemurom) Serbokroatische Dichtungen bosnischer Moslims, Sarajevo 1912; Ban Kulin, Godišnjica N. Čupića 34, Beograd 1921; Srebrenica za vlade despota Stevana, Prilozi za književnost..., II., Beograd 1922; Povaljski natpis, Južnoslov. filolog, II., Beograd 1922; Luka Vukalović, Posebna izdanja SKA 56, Beograd 1923; Despot Đurađ Branković prema konavoskom ratu, Glas SKA 110, Beograd 1924; Tvrtko I. Kotromanić, Pos. izd. SKA 56, Beograd 1925; Bosna i Hercegovina, Poučnik S. Knj. Zadruge, I., Beograd 1925; Pitanje o poreklu Kotromanića, Prilozi za književnost..., V., Beograd 1925; Kako je vojvoda Radoslav Pavlović prodavao Dubrovčanima Konavlje, Godišnjica N. Čupića 36, Beograd 1927; Teritorialni razvoj Bosanske države u srednjem veku, Glas SKA 167, Beograd 1935; Prošlost Hercegovine, Glasnik jug. prof. društva, XVII., Beograd 1937; Političke prilike u Bosni i Hercegovini, Biblioteka »Politike«, Beograd 1939; Ban Borić i njegovi potomci, Glas SKA 182, Beograd 1940.M. J. D.