A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: ćokve
Svezak: 4
Stranica: 412

ĆOKVE (Kiokwe, Tšokwe, portug. Kioko), znatnija grupa crnačkih plemena, prvobitno u porječju gornjega Kasai i nekih njegovih pritoka; kako su ekspanzivni, potkopali su negdašnju jaku crnačku državu Lunda, i šireći se prema JZ, većina ih se našla u Angoli (kojim se smjerom još u novije vrijeme šire). Jezično i kulturno pripadaju među Bantu-e, izrazite biljogojce, s nekim stranim primjesama, a tih imaju i u rasnom pogledu (paleonegridnih i khoisanidnih), u kome su inače negridni.M. G-i.