A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: ćipolin
Svezak: 4
Stranica: 404

ĆIPOLIN, zrnasta vrsta vapnenjaka, u kome se nalazi veoma mnogo tinjca i milovke. Zbog ta dva listićava minerala prima katkada i sam strukturu škriljavca i time podsjeća na vapneni tinjčev škriljavac. Ljuštice tinjca i milovke okupljaju se u lupinaste grude slične lukovici, pa mu otuda ime (od tal. cipolla »crveni luk«).F. T.