A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: ćiminit
Svezak: 4
Stranica: 403

ĆIMINIT, vulkanska (površinska, eruptivna) stijena, sastavljena od labradora i diopsida uz nešto malo amfibola i olivina, koji kao utrusci leže u osnovi, bogatoj sanidinom s mnogo zelena diopsida; negdje u osnovi ima i vrlo malo leucita. Nalazi se u Italiji kod Viterba u gori Cimino (otuda mu ime).F. T.