A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: ćesimlija
Svezak: 4
Stranica: 398

ĆESIMLIJA (turski kesim »cijena«), zakupnik nekog zemljišta. Plaća godišnje vlasniku zemljišta neku unaprijed pogođenu svotu novca ili određenu količinu plodova (žita, duhana, afiona i sl.) — obično 140 oka pšenice ili razmjernu količinu drugih plodova. Ćesimlijski se odnos ne smatra »čifčijskim« (kmetskim) i ne potpada pod udar zakona o agrarnoj reformi. Ako je ćesimlijski odnos sklopljen u pogledu stoke, zove se »kesim«.O. F.