A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: ćerpič
Svezak: 4
Stranica: 398
Vidi na enciklopedija.hr:
ćerpič

ĆERPIČ (od tur. k’irpič), vrsta cigle od zemlje, na zraku i suncu sušene (ne pečene; od zemlje, katkada miješane sa sječenom slamom ili pljevom). Upotrebljava se za gradnju seljačkih kuća i ostalih građevina u istočnim stranama Podunavlja (kod nas u Slavoniji sa Srijemom), po unutrašnjosti Balkana, osobito istočne polovice sve do Egejskog i Mramornog mora, pa dalje po Maloj Aziji i još daljim zemljama prednje i južne Azije. U starih i današnjih naroda latinske Amerike upotrebljavana vrsta ćerpiča ima naziv adobe.M. G-i.